Danh ngôn sưu tầm

Nước Trung Hoa ngày xưa chỉ là phần màu đỏ trên bản đồ
Gửi bình luận