Danh ngôn sưu tầm

Bìa sách nhạc Cô Thắm về làng XB ở miền Nam trước 1975
Gửi bình luận