Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Giáo viên giỏi, trước hết phải là người hiểu được tâm lý học trò và biết cách điều chỉnh phương pháp dạy thích hợp với từng đối tượng (PNH)
Gửi bình luận