Danh ngôn sưu tầm

Từ chốn lều tranh, người ta lên thiên đàng nhanh hơn là từ chốn lâu đài (S. F. D. Assise)
Gửi bình luận