Danh ngôn sưu tầm

Xã hội là một vở tuồng. Phải học tập đóng vai tuồng của mình (Pailadas).
Gửi bình luận