Danh ngôn sưu tầm

Chính hài cốt của người quá cố đã cấu thành quê hương (Lamartine). Tôi càng sống ở ngoại quốc, tôi càng yêu quê hương (Belloy)
Gửi bình luận