Danh ngôn sưu tầm

Khoa học mà không có tôn giáo thì què quặt, tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng (Albert Einstein)
Gửi bình luận