Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

 Nếu không mải mê vục đầu vào chuyện ăn uống, bạn sẽ có nhiều cơ hội ngước lên nhìn bầu trời (PNH)
Gửi bình luận