Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có những ông cha thể hiện quyền lực của mình thông qua việc đánh con. Có những ông thầy thể hiện quyền lực của mình qua việc la mắng học trò. Có những ông vua thể hiện quyền lực của mình qua việc khủng bố tinh thần dân chúng (PNH)
Gửi bình luận