Danh ngôn sưu tầm

Nhược chí lo nói, cường chí lo làm (Le Bon)
Gửi bình luận