Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Vua Trần triệu tập các thành phần xã hội để hỏi ý kiến nên hòa hay đánh quân Nguyên. Các Nho sĩ và quý tộc đồng thanh: “Hòa”, rồi chạy về nhà lo cất giấu tài sản. Còn các bô lão đồng thanh “Đánh”. Về nhà, có ông cụ bị vợ càm ràm: “Ông ra trận đánh giặc rồi chết bỏ vợ con hả ?”. Ông lão nói: “Tui hô hào cho người khác ra trận, chớ tui đâu có dại gì ra trận” (Hòa hay Đánh - PNH)
Gửi bình luận