Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Một nhà báo phỏng vấn hai anh hùng bàn phím: "Anh thường đánh công trình của người ta mà không sợ người ta đánh lại công trình của anh sao ?". "Tôi không có công trình gì thì làm sao người ta đánh tôi được !". "Còn anh, anh thường chửi bới các quan chức mà không sợ bị đuổi việc sao ?", "Tôi đang thất nghiệp thì ai đuổi việc tôi được !" (PNH)Gửi bình luận