Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nhiều người thường nghĩ quận 1 (Sài Gòn) văn minh hơn huyện U Minh (Cà Mau). Thực ra, mỗi nơi có một kiểu văn minh khác nhau. Người dân quận 1 giàu hơn người dân U Minh nhưng bù lại, người dân U Minh có thời gian đọc sách, nghe đài nhiều hơn người dân quận 1.Gửi bình luận