Danh ngôn sưu tầm
"Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó" (Bill Gates)



Gửi bình luận