Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Tôi mơ ước có một vị anh hùng giải phóng cho giáo viên các trường phổ thông công lập thoát khỏi căn bệnh tự hành hạ lẫn nhau vì những thành tích thi đua giả tạo.Gửi bình luận