Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Trong xã hội vô thần, mọi người đều có cơ hội làm điều ác. Ở đâu vắng mặt thần thánh thì ở đó có quỷ sa tăng cai trị (PNH)Gửi bình luận