Danh ngôn sưu tầm
Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của một dân tộc (Danton)
Ai làm chủ giáo dục, có thể thay đổi bộ mặt thế giới (Leibnitz)Gửi bình luận