Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Mỗi lần dự tiệc, tôi thường thấy cảnh này: những người giỏi nấu ăn thì lẳng lặng xuống bếp lo làm. Những người lười biếng thì cứ ngồi chơi tán gẫu, chờ người khác bưng thức ăn lên thì chê ỏng chê eo, món này mặn, món kia nhạt... Từ đó, tôi có suy nghĩ: người nào làm được việc thì cứ lẳng lặng lo làm, đừng vì sợ những kẻ ưa sinh sự mà bỏ công việc hữu ích của mình.Gửi bình luận