Danh ngôn sưu tầm

Mọi người đều giống nhau trong lời nói, chỉ khác nhau trong việc làm mà thôi (Moliere)
Gửi bình luận