Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có hai anh cử nhân thất nghiệp lang thang tìm việc làm. Anh thứ nhất tình cờ gặp ông bộ trưởng. Ông thương tình đưa anh ta về làm ở văn phòng Bộ. Anh thứ hai tình cờ gặp bác tiều phu. Bác thương tình rủ anh ta làm nghề thợ rừng để tạm kiếm ăn qua ngày rồi tính sau. Một hôm, anh ở Bộ đi điều tra một vụ phá rừng, tình cờ gặp bạn học đang bị thẩm vấn về tội phá rừng. Thế mới biết, thời nay trái đất vẫn tròn và dù ở địa vị nào, người ta cũng có dịp ngồi lại đối thoại với nhau (Nghề nghiệp tình cờ - PNH)
Gửi bình luận