Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Đôi khi, người ta ném đá vào một ca sĩ chỉ vì ca sĩ đó hát hay hơn ca sĩ khác; người ta chửi bới một tác phẩm chỉ vì tác phẩm đó hay hơn tác phẩm khác (PNH)Gửi bình luận