Danh ngôn sưu tầm
Dĩ vãng hấp dẫn nhứt vì nó chỉ là dĩ vãng (O. Wilde)
Dĩ vãng được nuôi bằng những phút giây hiện tại (Guitry)Gửi bình luận