Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nếu là dân tỉnh lẻ đến Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng, bạn đừng cầu mong có ai đó giúp mình mà hãy cầu mong cho người ta đừng gây khó khăn cho công việc làm ăn của mình. Chỉ cần được như vậy là tốt rồi.

Gửi bình luận