Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Một ông Tây đứng cạnh dinh Độc Lập quay phim về đoàn voi sắt, ngựa sắt phóng ầm ầm trên phố đông người. Ông nói: ta sẽ mang những thước phim này về nước để chứng minh với bạn bè rằng, sang thế kỷ XXI, trên thế giới vẫn còn có những dân tộc thiện chiến chẳng kém gì các chiến binh rừng Amazon cổ xưa (PNH)Gửi bình luận