Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Một ông lão đi qua đám đông đang cãi lộn ầm ĩ. Ông thầm nhủ: "Đó là chuyện trẻ con, chẳng hơi đâu bận tâm làm gì. Người lớn phải quan tâm tới chuyện của người lớn" (PNH)Gửi bình luận