Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Quan chức nói theo ý nguyện đám đông, nghệ sĩ nói theo ý nguyện cá nhân. Sẽ rất bi kịch cho những ai vừa làm quan chức vừa làm nghệ sĩ (PNH)Gửi bình luận