Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Trong khi Mỹ và Triều Tiên đứng trên bờ vực chiến tranh, có người nói nên đánh, có người nói nên hòa. Thực ra, việc đánh hay hòa là do Um và Un quyết định, nhưng núi xương sông máu là của nhân dân hai nước.Gửi bình luận