Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Một bà lão chạy tới hỏi thầy đồ Nho: "Cháu tui vừa mới làm bài thi tốt nghiệp trung học môn Văn. Cháu có dùng từ internet, tui thấy hơi lạ tai, không rõ đúng hay sai, nhờ cụ chỉ giáo dùm". Cụ đồ Nho lục tìm hết các sách Tứ thư, Ngũ kinh mà vẫn không thấy các Tử thời cổ đại nói về internet. Ông phán: "Cháu bà viết tầm bậy rồi". Bà lão la toáng lên: "Cháu là cháu ơi, công lao học hành suốt 12 năm ròng để rồi viết tầm bậy". Nhưng cụ đồ Nho khuyên: "Trong việc thi cử, cái đáng sợ nhất là phạm húy. Nhưng tui thấy trong các dòng dõi vua chúa, không có ai mang tên internet cả, như vậy vẫn còn may". Bà lão mừng quá chạy về nhà nói: "Cả họ nhà ta gặp may mắn rồi, cháu là cháu ơi !" (Phạm Ngọc Hiền)Gửi bình luận