Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Mọi con vật trong thế giới tự nhiên đều hoạt động theo quy luật này: tìm kiếm ăn thịt những con vật nhỏ hơn mình và trốn tránh những con vật lớn hơn mình. Mọi con người trong xã hội đều hoạt động theo quy luật này: hách dịch với những người dưới mình và khúm núm với những người trên mình (PNH)Gửi bình luận