Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Các hủ nho thời phong kiến cho rằng, cái gì không thấy trong tứ thư ngũ kinh thì cái đó không đáng tin cậy. Cái gì mà các Tử thời cổ đại không nói tới thì các sĩ tử cũng không được phép bàn luận trong bài thi. Các hủ nho thời bao cấp cho rằng, cái gì không thấy trong từ điển thì cái đó không đúng chuẩn. Cái gì mà các ông ov, ev, ki... không bàn tới thì cũng không được đưa vào nhà trường. Thời nào, trí thức Việt cũng bị trói buộc vào cái vòng kim cô học thuật Tàu - Nga. Đến khi được "cởi trói" rồi mà vẫn có cảm tưởng nó nằm đâu đó trên đầu mình (PNH)Gửi bình luận