Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Một đàn vịt trời bay về phương Nam tránh rét. Khi tới Việt Nam, con vịt đầu đàn nói: "Tất cả chim thú ở đây đều nằm trong biên chế. Có bạn nào muốn vào biên chế Việt Nam không ?". Cả đàn từ chối: "Không đâu, chúng tớ thích tự do". Duy chỉ có một con sức khỏe kém nói: "Tớ không đủ sức bay xa được nữa, đành phải hạ cánh xin vào biên chế Việt Nam thôi" (Biên chế vịt trời - PNH)Gửi bình luận