Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Muốn viết được nhiều thì hãy nói ít lại vì mức độ nói và viết thường tỉ lệ nghịch với nhau (PNH)Gửi bình luận