Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nếu bạn muốn tập trung đầu óc để suy nghĩ những chuyện quan trọng thì hãy gạt bỏ vấn đề mấy con ruồi đang quấy rối xung quanh (PNH)Gửi bình luận