Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Công chức An Nam reo mừng khi Nhà nước tăng lương chẳng khác gì em bé reo mừng khi mẹ đi chợ mua quà (PNH)Gửi bình luận