Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nếu bạn vào rừng gặp một con voi điên cản đường thì đừng nên lý luận mà hãy tránh né nó. Còn việc đúng sai giữa bạn và con voi điên thì đã có người đời phân xử (dĩ nhiên, con người sẽ ủng hộ đồng loại của mình) (PNH)Gửi bình luận