Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Chuẩn bị đám giỗ, ông cha phân công nhiệm vụ cho đàn con: "Đứa nào siêng năng giỏi giang thì cứ lẳng lặng xuống bếp lo nấu nướng. Đứa nào không giỏi nấu nướng thì cứ ngồi chờ người ta nấu xong rồi làm nhiệm vụ bình phẩm các món ăn" (PNH)Gửi bình luận