Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Vợ: "Tại sao anh sai trẻ con ném đá vào con chim nhà hàng xóm ?"
Chồng: "Tại vì nó hót hay hơn con chim nhà mình"
Vợ: "Nó chỉ muốn cất tiếng hót hay làm đẹp cho đời, sao lại bắt nó phải chịu cảnh trầy lông, tróc mỏ như thế" ?
Chồng: "Em chẳng nghe Nguyễn Du nói: "Chữ tài liền với chữ tai một vần" đó sao.
(Ném đá giấu tay - PNH)Gửi bình luận