Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Chúng ta đang sống trong thời đại ô nhiễm thông tin. Nhiều người không có khả năng chọn lọc tin tức, nghe ai nói gì cũng hùa theo. Thậm chí, họ tin vào lời chửi bới của Chí Phèo hơn cả lời răn dạy của Chúa - Phật.Gửi bình luận