Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trong các loại chất liệu, chỉ có đá và thép là chạm khắc chữ nhẫn tốt nhất (PNH)
Gửi bình luận