Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Muốn giúp ích cho học sinh, cần phải dạy họ thói quen hoài nghi hơn là dạy lòng tin tưởng tuyệt đối vào tất cả những lời bình luận, quảng cáo, nhất là trong thời điểm ô nhiễm thông tin hiện nay.Gửi bình luận