Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Ngày xưa, khi đi họp, người ta thường nhắm mắt lim dim mơ về nơi xa lắm. Ngày nay, khi đi họp, người ta thường lấy điện thoại ra lướt face, chơi game... rất chăm chú, đăm chiêu giống như đang nghiên cứu những vấn đề lớn lao của xã hội.Gửi bình luận