Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Học sinh hỏi: "Thưa thầy, giữa Nguyễn Ánh và Nguyễn Huệ, ai có công với đất nước nhiều hơn ?". Thầy nói: "Em ngu quá, Nguyễn Ánh là ai mà dám đem ra so sánh với Nguyễn Huệ ?".Gửi bình luận