Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Lẽ thường của chuyện làm quan: phe mình lên thì mình kỷ luật người ta, phe mình xuống thì người ta kỷ luật mình. Kỷ luật không hẳn là vấn đề tốt hay xấu mà chỉ là mạnh hay yếu mà thôi (PNH)Gửi bình luận