Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Có lẽ hiếm thấy ở đâu mà người dân bận rộn như ở An Nam. Trên các phố đông, có hàng vạn chiến binh phi ngựa sắt. Một tay lái xe, một tay bấm điện thoại tác chiến, tranh thủ xỉa răng tanh tách để kịp báo cáo thành tích, rồi bập ngay điếu thuốc đốt lên khói lửa chiến trận. Họ còn gắn loa tai để nghe những bản nhạc cổ vũ chiến đấu trong khi ngựa sắt vẫn phi nước đại trên phố trận mịt mù.Gửi bình luận