Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Vào thế kỷ XVI, Copernic đưa ra thuyết nhật tâm (trái đất quay quanh mặt trời) gây sự phẫn nộ với nhiều người. Nếu như hồi ấy có internet, chắc hẳn các "anh hùng bàn phiếm" sẽ thi nhau chửi bới để mong được nổi tiếng hơn Copernic.Gửi bình luận