Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nếu không bòn rút được tiền của nhà sư, bạn sẽ chê nhà sư đó là keo kiệt. Nếu bòn rút được tiền của tên cướp, bạn sẽ khen tên cướp đó là hào phóng (PNH)Gửi bình luận