Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Mổ xẻ nhược điểm của mình thiết thực hơn là mổ xẻ nhược điểm của người khác (PNH)Gửi bình luận