Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Khi người ta đưa môn kỹ năng sống vào nhà trường, tôi băn khoăn là ai sẽ dạy môn này. Nói về kỹ năng giao tiếp, giỏi nhất là các nhân viên tiếp thị sản phẩm. Nói về khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh sống, giỏi nhất là những người đã từng làm nhiều nghề, sống nhiều nơi, trải nhiều gian khổ. Những người này mới đủ tư cách dạy môn kỹ năng sống.Gửi bình luận