Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Khi có một nịnh thần đòi cấm bài thơ Qua Đèo Ngang, vua Minh Mạng nói: "Trẫm biết bà huyện Thanh Quan luyến tiếc triều Lê, vốn là cựu thù của triều Nguyễn. Nhưng xét thấy chuyện cũ qua lâu rồi, trẫm là người thắng trận, cũng không nên nhỏ nhen, chấp nhặt kẻ thua trận làm gì. Bởi vậy, trẫm cho phép lưu hành bài thơ Qua Đèo Ngang" (truyện "Vị vua rộng lượng"-PNH)Gửi bình luận