Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Ở Việt Nam, chỉ có văn hóa chờ tặng sách chứ không có văn hóa tự mua sách (PNH)Gửi bình luận